Η Dani Dogs συμμετέχει στο πρόγραμμα "Pets for Kids" συμβολή κατοικιδίων στην αρμονική ανάπτυξη των παιδιών στα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο σκύλος υπηρεσίας της Dani Dogs Kobe μαζί με τον εκπαιδευτή του Δανιά Κωνσταντίνο αποτελούν τους βασικούς συντελεστές του προγράμματος.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή σειράς επισκέψεων της ομάδας δράσης (εκπαιδευτής, ψυχολόγος, σκύλοι, γάτα) στα Παιδικά Χωριά SOS της Βάρης και του Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διεξαγωγής του προγράμματος, τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά SOS θα έχουν την ευκαιρία να:

  • λάβουν χρήσιμες θεωρητικές γνώσεις για τα κατοικίδια και τη συμβίωση με αυτά,
  • εξοικειωθούν με τους σκύλους και τις γάτες, σε πρακτικό επίπεδο,
  • αντιληφθούν τι σημαίνει υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικιδίου,
  • μάθουν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενός σκύλου, ως ‘μικροί εκπαιδευτές’
  • εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έλαβαν για να διασφαλίσουν τη σωστή φροντίδα που χρειάζονται τα κατοικίδια τα οποία διαβιώνουν στο περιβάλλον των Παιδικών Χωριών.

    Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Pets for Kids 

LTB - JuzsportsShops | Trending